תהליך קבלת כשרות

בס"ד
 
בשורות הבאות אנו מבקשים להביא בפניכם את סדר הפעולות המתחייבות קודם מתן תעודת הכשרות.
הענקת הכשרות היא השלב הסופי , שקודמים לו שלבים חיוניים, בניית השלבים לפי הסדר הנכון חשובים כדי להקל על התהליך בכל השלבים הקודמים למתן תעודות הכשרות.
 
בקשה לקבלת תעודות הכשר
כל בעל עסק בתחום המזון יגיש בקשה כתובה ומפורטת במשרד בתאום מראש, בה הוא מבקש מהרבנות פרדס חנה - כרכור שתעניק לו תעודת כשרות , וזאת בהתאם לתקנות חוק איסור הונאה (תעודת הכשר). בטופס הבקשה יכתוב את כל הפרטים המזהים – שם העסק, בעל העסק, אישור יצרן, אישור משרד הבריאות, ומספר עוסק מורשה.
כמו"כ יפרט בעל העסק את אופי הפעילות כגון – בישול, אפיה, שעות פעילות, בשרי/חלבי/פרווה.
 
טופס זה מהווה את הבסיס להתקשרות עם מחלקת הכשרות.
מטרת מילוי הטופס, היא כדי למנוע אי הבנה בהמשך הטיפול.
כמו"כ חותם המבקש על התחיבות למלא אחר דרישות והנחיות הרבנות.
 
אישור הרב האחראי
הרבנות שולחת רב / נציג לעסק המבקש כשרות, לוודא התאמת הבקשה שבטופס למציאות בעסק, לבדוק בפועל את העסק על כל מרכביו, שלוחותיו וסניפיו.
לאחר מכן כותב הרב המבקר אישור על הביקור וממליץ / לא ממליץ, על מתן תעודת כשרות.
ואז יחתום בעל העסק על זיכרון דברים עם הרבנות פרדס חנה – כרכור .
 
נוהלי השגחה מתאימים לעסק
בעל העסק יקבל נוהל כשרות והשגחה , המתאימים לעסק שלו, והוא אף חותם על כך שהוא קרא, וקיבל העתק של הנוהל כשרות
 
הסכם השגחה
הרבנות והמועצה הדתית מכינים הסכם השגחה, בו יפורטו כל הנושאים המהווים התקשרות בין בעל העסק לרבנות, שם גם יופיע סכום שכר המשגיח, שעות ההשגחה, השתתפות בהשגחה, ואגרת כשרות.
 
אגרה
בעל העסק ישלם אגרה בסכום הכתוב בחוזר מנכ"ל משרד הדתות, ויקבל קבלה על כך.
 
משגיחים
הרבנות תקבע מי יהיה המשגיח בעסק, המשגיח יתחייב על אחריותו לביצוע נוהלי הכשרות בעסק, הרבנות איננה המעביד או המעסיק של המשגיח, אלם סמכותה וחובתה להכתיב לבעל העסק מי הוא המשגיח, מה מעמדו, סמכותו, וחובתו,

אישור תעודה
הרב הראשי יאשר להנפיק תעודת כשרות לעסק.
 
תעודת כשרות
הרבנות / המועצה הדתית , תנפיק תעודת כשרות הולמת – יש חשיבות לצורת התעודה, פרטי העסק, מספור התעודה , החתומים בה, וכו`
 
עדכון התעודה
הרבנות תשתדל לחדש את התעודה מיד עם תום תוקף התעודה הישנה, כדי למנוע אי נעימות לבעל העסק וכדי להציג שרות נכון לבעל העסק.
כל זאת כמובן אם כל תנאי הכשרות במקום נשמרים כפי שמופיע בנהלים ובהסכם ההשגחה.
 
בכל בקשה למתן תעודת הכשר יש לפנות למפקח ר` יצחק קבסה 054-8442311
או למזכירות המועצה דתית בטלפון : 04-6376294
 
 
שעות פעילות משרד: א' - ה' 15:30 - 08:00 ו' 11:00 - 08:00
אתר נגיש