מידע חשוב לעולים חדשים

בהתאם להנחיות הרבנות הראשית כל מי שעלה לארץ לאחר שנת 1990 נדרש לפנות לבית הדין הרבני לצורך בירור יהדות בטרם פתיחת תיק נישואין. לכן רצוי להקדים ולפנות, לפני ההרשמה לנישואין ולפני קביעת תאריך חתונה, אל בית הדין הרבני על מנת להסדיר אישור יהדות. נא לא להמתין עד מועד קרוב לנשואין שכן הדבר עלול לגרום לעיכובים ולעגמת נפש לבני הזוג.

הנהלת בתי הדין הרבניים פועלת לקיצור ההליך והקימה מוקד טלפוני לצורך כך בטל`: 4558* . ניתן ורצוי להוריד מאתרבתי הדין הרבניים בכתובת www.rbc.gov.il טופס בקשה לפתיחת תיק וטופס הרצאת פרטים להחתימו אצלנו ברבנות ולשלוח אותם בצירוף צילום תעודת זהות במייל לכתובת yaadut@rbc.gov.il על מנת לזרז את הטיפול בבקשה ולמנוע את הנסיעה לבית הדין לצורך פתיחת התיק. הזימון לדיון יעשה באמצעות המייל או הפקס שתמסור.
שעות פעילות משרד: א' - ה' 15:30 - 08:00 ו' 11:00 - 08:00
אתר נגיש